כיצד ילדים קולטים?

איך תלמידים קולטים?

לא כל התלמידים לומדים באותה שיטה. ישנם תלמידים שלומדים משמיעה 

אחרים חייבים לכתוב

ואחרים  חייבים לקרוא  כדי ללמוד.

שיטות ההוראה מותאמות להתגבר על הקשיים שיש לתלמיד ובמהלך ההוראה מיושמות שיטות שונות על מנת להביא להבנה מקסימלית של החומר הנלמד. חשוב מאוד לציין מראש במקרה שתלמיד אובחן עם קושי או לקוי למידה מוגדר, כדי ששיטות הלימוד תותאם באופן ספציפי.

עבור כל תלמיד אני מכינה מראש את השיעור המתאים עבורו. ההוראה היא תמיד בשיטה של שיעור פרטי , גם אם באותו זמן במקביל נמצאים תלמידים אחרים בסביבה. ההוראה אינה הוראה של קבוצה, אלא הוראה פרטנית לכל דבר. לשם כך אני נעזרת בסייענים שמקבלים הכשרה והנחיות אך ורק ממני. לעתים קורה שאני מתכננת שיעור עבור תלמיד, והוא מגיע עם חומר שונה שזקוק בו לסיוע. במקרה זה – רק אני מחליטה על תוכן השיעור ובאילו חומרים יש להשתמש. הסייענים ערוכים להוראת הנושאים השונים. הסייענים הם תלמידים ותלמידות מצטיינים מהכיתות הגבוהות בתיכון שלמדו אצלי בעצמם באותן שיטות והוכשרו  להעביר את החומרים על פי סיוע ופיקוח צמוד שלי.

ההורים נוטים להילחץ כאשר שומעים על נוכחות של תלמידים נוספים במקביל. חשוב מאוד לציין – ישנם הרבה מאוד תלמידים שנוכחות של תלמידים נוספים סביבם יוצרת עבורם סביבת לימוד תומכת, הם חשים צורך להוכיח עצמם מעל ומעבר למוטיבציה שלהם בשיעור פרטני. תלמידים אלה מפיקים הרבה יותר בשיעור שמתנהל בסביבה שמכילה תלמידים נוספים.