שיטת ההוראה

שיטת ההוראה


כל תלמיד שמגיע לשיעור עובר בדיקה קצרה (לא מורגשת) לקביעת הרמה הנוכחית שלו. בהתאם לרמה שנקבעת, התלמיד מתחיל לעבוד בשני מישורים – העשרת אוצר המילים ותרגול הדקדוק.

על כל תלמיד להביא מחברת ריקה שבה נרשמות מדי שיעור המלים החדשות שנלמדו במהלך השיעור. מחברת זו הופכת למילון אישי של התלמיד – יש לעבור עליה גם בטווח הזמן בין השיעורים ולוודא שאכן זוכרים את המלים שנלמדו.
חייבים לזכור – השיעור הפרטי הוא לזמן מוגבל – את העבודה האמיתית התלמידים מבצעים בעצמם!
שיטת הלימוד במהלך שנת הלימודים צמודה לתכנים הנלמדים בכיתות. ניתנת קדימות לחומר הנלמד בבית הספר. תלמיד שנתקל בקושי בתוכן שלמד בכיתה מוזמן להעלות נושא ולקבל עליו שיעור מפורט בלווי תרגולים רלבנטיים. ניתן לקבל שיעורים ספציפיים לקראת בחינות עם חומר קבוע מראש.
תלמידים מתקדמים מתרגלים חומרי העשרה בנוסף לחומר שנלמד במקביל בכיתה. תלמידים אלה נחשפים לתרגולים הקשורים באנגלית מדוברת, תרגום משפטים, פיתוח שיחה וכו'.