שעות הפעילות בסניפים

ימים ושעות פעילות

גבעת רם

ימים ראשון ורביעי משעה 14:00

ימי ששי משעה 11:00 

חיפה 

ימים שני ושלישי משעה 14:30