תלמידי התיכון

תלמידי התיכון
בשלב זה התלמידים כבר מתחילים להיות מודעים ליכולת שלהם, חבל, אבל רובם מעריכים את עצמם ברמה נמוכה יותר מרמתם האמיתית. רוב התלמידים בשלב זה זקוקים ליד מכוונת שתערוך להם סדר בכל הנושאים הדקדוקיים שנלמדו עד כה. נדרש תרגול חוזר ונשנה ומתעורר הצורך בשימוש אספקט המדובר של השפה. ליווי והכוונה בשלב זה יקדם תלמידים בינוניים ויעשיר את המצטיינים.