תלמידי חטיבת הביניים

ילדי חטיבת הביניים
כעת מתחילים הילדים לחוש את השפה. ספרי הלימוד כבר כוללים סיפורים וקטעי טקסטים כתובים. במקביל עובדים גם על הרחבת המושגים הדקדוקיים. הדרישות מצוות ההוראה מתחילות לעלות והילדים מתמיינים לקבוצות על פי הרמה שאליה הם מצליחים להגיע. חיזוק הילד, שיפור בטחונו העצמי ומתן חומרי העשרה מעבר לנלמד בכיתה הופכים לקריטיים בשלב זה של הלימודים.